BON TURYSTYCZNY 2020/2021

Jeśli masz ochotę wybrać się rodzinnie  z nami w różne ciekawe miejsca w Polsce- ZAPRASZAMY!
Jedź z nami góry, mazury  lub wypoczywaj nad morzem.

Opis

JAK ZREALIZOWAĆ BON TURYSTYCZNY W BIURZE PODRÓŻY FAMA-TOUR!

Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.
a) 18 lipca 2020 r. miałeś przyznane prawo do:  świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone:
– w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
– w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
– w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
b) między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do: świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego; dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.
.

bon_bezlogo_6.jpg2. Jaka jest wartość bonu?
Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł.
Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

3. Jak otrzymam bon?
Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, musisz się zarejestrować (skorzystaj z instrukcji).

4. W jaki sposób można składać wnioski o bon?
Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

5. Czy za imprezę turystyczną można zapłacić za siebie i dziecko?
Imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.  Impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.

6. Czy  bon mogę zrealizować w biurze podróży FAMA-TOUR ?
Możesz zrealizować BON TURYSTYCZNY w biurze podróży na dowolna wycieczkę zorganizowaną przez biuro ale tylko na terenie Polski. Może to być wycieczka 1,2,3 – dniowa oraz pobyt wypoczynkowy( np. nad morzem) z całym pakietem usług  czy też ferie zimowe, zielone szkoły, kolonie, obozy. Możesz płacić bonem wielokrotnie, aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2022 roku.

7. Co jeśli impreza turystyczna jest droższa niż wartość bonu?
Zapłacisz za imprezę turystyczną za pomocą bonu a resztę należności możesz dopłacić gotówką w siedzibie biura podróży.

JEŚLI MASZ PYTANIA ZADZWOŃ!
883-341-375