Pielgrzymka do Izraela 02-09.04.2022r

Ziemia Święta to ziemia obietnic Pańskich i historycznej Palestyny. Miejsce wybrane, wyróżnione i uświęcone. Każdy choć raz powinien odwiedzić ten kraj. Choć na mapie świata jest niewielki – kryje w sobie ogromna ilość skarbów do zdobycia. Różnorodność i atrakcyjność Izraela przyciąga turystów z całego świata. Jerozolima jest głównym centrum turystycznym i pielgrzymkowym, który przyciąga wyznawców trzech religii monoteistycznych…

Opis

   Wycieczka zagraniczna
                      Śladami Jezusa w pielgrzymce do Ziemi Świętej
                                              02-09.04.2022r
Program: 

1 dzień; Zbiórka pielgrzymów na lotnisku  Kraków/Balice  2.04.2022 r., odlot do Tel Awiwu, Jaffa – kościół św. Piotra, wyjazd do Ain Karem – Sanktuarium nawiedzenia św. Elżbiety i narodzenia Jana Chrzciciela; Yad Vashem, Knesset, Kościół Małej Arabki, przejazd do hotelu w Betlejem – zakwaterowanie i obiadokolacja.

2 dzień; Śniadanie; Pole Pasterzy, Betlejem i nawiedzenie Bazyliki Narodzenia oraz Groty Mlecznej, powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.

3 dzień; Śniadanie; przejazd do świętego miasta Jerozolimy na Górę Oliwną – nawiedzenie m. in. Betfage –  miejsce wjazdu Jezusa do Jerozolimy, Górę Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster – Ojcze Nasz, Dominus Flevit – Pan zapłakał, Kościół grobu Matki Bożej, Ogrody Getsemani i Bazylika Agonii Jezusa, Ściana Płaczu; przejazd na Górę Syjon chrześcijański – Wieczernik, bazylika zaśnięcia NMP, Kościół św. Piotra –  in Gallicantu, powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.

4 dzień; Śniadanie; wyjazd do Betanii (wskrzeszenie Łazarza), pustynia Judzka z widokiem na panoramę Wadi Kelt; przejazd nad rzekę Jordan – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych; wyjazd do Jerycha – najstarsze miasto świata – Góra Kuszenia i Sykomora (drzewo Zacheusza) – Morze Martwe, pobyt z kąpielą, powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.

5 dzień; Śniadanie; wykwaterowanie z hotelu, pakowanie bagaży do autokaru, wyjazd na Górę Tabor – nawiedzenie Kościoła Przemienienia Pańskiego; rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim/obiad – ryba św. Piotra/;wyjazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw, przejazd do domu św. Piotra, Tabga – miejsce Cudownego rozmnożenia chleba i ryb w Kafarnaum; przejazd do hotelu – zakwaterowanie i obiadokolacja.

6 dzień; Śniadanie, pakowanie bagaży do autokaru;  Nazaret – nawiedzenie Groty i Bazyliki  Zwiastowania, Kościół Św. Józefa; wyjazd do Kany Galilejskiej – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, przejazd do Hajfy  – nawiedzenie sanktuarium maryjnego Stella Maris na Górze Karmel (prorok Eliasz);  zwiedzanie Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym z zachowanymi ruinami akweduktu z czasów rzymskich; przejazd do hotelu i obiadokolacja.

7 dzień; Śniadanie; przejazd do świętego miasta Jerozolimy, wejście przez bramę św. Szczepana do kościoła św. Anny – Sadzawka Betesda, przejście do Klasztoru Biczowania i nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Via Dolarosa, nawiedzenie Bazyliki Bożego Grobu na Kalwarii i miejsca ukrzyżowania Jezusa – Golgota,  wejście do Grobu Pańskiego, powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.

8 dzień; Śniadanie; wyjazd na lotnisko do Tel Avivu; wylot  i przylot do Krakowa, zakończenie pielgrzymki.

CENA: 1100 zł + 555 $  + 130 $  na bilety wstępu płatne przewodnikowi w Ziemi Świętej.

Świadczenia zawarte w cenie:
 przelot samolotem,
– autokar z klimatyzacją,
-noclegi w hotelach (pokoje z łazienkami 2, 3 os.)
– wyżywienie 2 razy dziennie ( śniadania i obiadokolacje)
– obsługę pilota/przewodnika
– systemem Tour Guide
– bilety wstępu: Sadzawka Betesda, Pater Noster, Kafarnaum, Galicantu, Góra Tabor, Góra Wniebowstąpienia, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, obiad-ryba św. Piotra
– ubezpieczenie kosztów leczenia, NW i bagażu.
Zachęcamy  do ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn niezależnych / losowych od uczestnika.

Świadczenia NIE zawarte w cenie:
– transportu na lotnisko w Polsce ( tam i  z powrotem)
– wydatków na potrzeby własne
– ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
– kosztu testu PCR,  który należy wykonać przed odlotem oraz tuż po przylocie na lotnisko

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJIE NA TEMAT SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ ZNAJDUJĄ SIĘ NA:
Kliknij na link: https://reopen.europa.eu/pl
Kliknij na link: gov.pl

UWAGA!- warto przeczytać.
Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjazdowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-19) mogą ulegać zmianie. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do rezygnacji z wyjazdu.
W przypadku wykonania testu/testów – jego/i ich koszt  i wykonanie leżą po stronie uczestnika. 

Zasady wjazdu do Izraela
-Warunkiem wjazdu do Izraela jest posiadanie kompletu szczepień przeciw Covid-19. Ostatnia dawka szczepienia powinna być przyjęta nie później niż 180 dni przed wylotem z Izraela (ograniczenie maks. 180 dni nie dotyczy 3-dawki!).
-Niezależnie od wspomnianych szczepień każdy zobowiązany jest wykonać test PCR na 72 godziny przed wylotem do Izraela oraz ponownie po przylocie do Tel Awiwu. Koszt testu PCR na lotnisku  w Tel Awiwie to około 130 PLN (100 szekli).
Cena pielgrzymki nie zawiera opłat za testy. Wykonanie i opłacenie testu leży po stronie uczestnika.
Każda osoba musi wypełnić formularz online (Wniosek o pozwolenie na wjazd do Izraela) nie później niż 24 godziny przed planowanym wylotem do Izraela.

Każdy klient  musi posiadać ważny i niezniszczony paszport  – ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wylotu (oraz  kserokopię strony ewidencyjnej paszportu, na wszelki wypadek),  odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy podczas pielgrzymki zobowiązany jest do przestrzegania punktualności i zaleceń pilota.
Organizator ponosi odpowiedzialność za własne usługi i świadczenia, zastrzega sobie możliwość zmiany programu i kosztów, terminu bądź odwołania pielgrzymki z przyczyn niezależnych od organizatora, tj. w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, zmiany przepisów, działania siły wyższej. Program pielgrzymki jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od godzin wylotów. O kolejności zwiedzanych obiektów decyduje przewodnik.